Вести

Прибоју од Министарства заштите животне средине 6,6 милиона динара

Председник општине Прибој Лазар Рвовић, данас је у Министарству заштите животне средине, са министарком Иреном Вујовић, потписао два уговора за финансирање два пројекта у општини Прибој, за које ће ресорно министарство издвојити 6,6 милиона динара.

У питању је пројекат "Пошумљавање - озелењавање градских површина Стари Прибој - Мраморје", укупне  вредности 4.494.800,00 динара, од чега ће ресорно министарство финансирати 80% пројекта, са 3.595.840,00 динара, док Општина Прибој финансира преостали део од 20 % односно, 898.960,00 динара.

Овим пројектом предвиђена је садња преко 600 вишегодишњих садница, аутохтоних врста, попут белог јасена, граба, брезе, сребрне липе и ситнолисне липе, а садња ће бити извршена дуж пешачко-бициклистичке стазе у Старом Прибоју према насељу Мраморје.

Други пројекат, за чије је финансирање такође данас потписан уговор у Београду је "Смањење загађења ваздуха у општини Прибој, пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом индивидуалних ложишта на чврсто гориво котловима на дрвни пелет". Укупна вредност пројекта је 5.000.000 динара, Министарство ће издвојити 3.000.000 динара, а локална самоуправа  учествује са 2.000.000,00 динара.

Општина Прибој овим пројектом планира да грађанима субвенционише замену досадашњих индивидуалних неадекватних ложишта, са енергетски ефикаснијим ложиштима, односно котловима, пећима и шпоретима.

Максимални износ средстава, који подносилац захтева може да добије за суфинансирање набавке пећи, је 60% укупне инвестиције, а максимално 70.000 динара, што ће зависити од степена ефикасности индивидуалног ложишта.

У наредном периоду биће расписан конкурс за суфинансирање замене индивидуалних ложишта, енергетски ефикаснијим, а план је да се ложишта, суфинансирана овим пројектом, користе већ у следећој грејној сезони.