Документи

Билтен општине Прибој број 3

Данас је на званичној интернет презентацији општине Прибој објављен трећи по реду Билтен. Билтен је својеврстан информатор за грађане и ширу јавност, а као такав један је од механизама што боље транспарентности и презентовања рада локалне самоуправе и њених органа.

Билтен општине Прибој број 1

Поштовани грађани,
Овим билтеном желимо да значајније допринесемо испуњавању законских обавеза да свој рад, намере и активности у протеклих годину дана учинимо максимално
транспарентним, као и да сви чиниоци локалне самоуправе, а пре свега грађани, буду благовремено, тачно и бесплатно информисани о функционисању општинских
институција и установа, али и о свему ономе што има значаја за интересе становништва на подручју прибојске општине. Упркос тешкој финансијској кризи трудили смо