Билтен општине Прибој број 1

Поштовани грађани,
Овим билтеном желимо да значајније допринесемо испуњавању законских обавеза да свој рад, намере и активности у протеклих годину дана учинимо максимално
транспарентним, као и да сви чиниоци локалне самоуправе, а пре свега грађани, буду благовремено, тачно и бесплатно информисани о функционисању општинских
институција и установа, али и о свему ономе што има значаја за интересе становништва на подручју прибојске општине. Упркос тешкој финансијској кризи трудили смо
се да у протеклих годину дана, од када смо добили мандат да управљамо општином учинимо све да услове живота у нашој општини учинимо што бољим. Спремни смо за све критике и сугестије који ће допринети још бољем развоју наше општине у будућем периоду. Поред овог билтена органи, службе и установе општине Прибој и даље остају максимално отворени за сарадњу са свим независним медијима. Издавање општинског Билтена није замена за такву сарадњу, већ комплементаран процес који ће независним медијима само проширити простор за бављење слободним, истраживачким и критичким новинарством. Тако ћемо, сви заједно, обављати мисију демократског друштвеног развоја кроз објективно и потпуно информисање јавности, што представља уставно-правну, политичку и моралну обавезу свих нас.