Вести

Прибој субвенционише замену индивидуалних ложишта

Општина Прибој расписала je Kонкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој.

Конкурсом је планирана замена индивидуалних ложишта енергетски ефикаснијим, што ће директно утицати на смањење загађења ваздуха и заштиту животне средине. За ову намену укупно је опредељено пет милиона динара, од чега три милиона обезбеђује Министарство заштите животне средине, а два  милиона динара локална самоуправа.

"Од предвиђених пет милиона динара, 500 хиљада динара биће опредељено за набавку шпорета на чврсто гориво за кориснике Центра за социјални рад, а преосталих 4,5 милиона динара биће искоришћено за субвенционисање замене неадекватних индивидуалних ложишта енергетски ефикаснијим.", каже Марко Јањушевић, енергетски менаџер општине Прибој.

"Субвенција може износити 60 одсто укупне инвестиције или максимално 70 хиљада динара, а предност ће имати она индивидуална домаћинства која су већ предузела неке конкретне мере енергетске ефикасности, попут замене столарије или израде термо фасаде.", истиче Јањушевић.

Циљ Kонкурса је побољшање квалитета ваздуха и очување и заштита животне средине, односно смањење штетних емисија и продуката сагоревања, насталих употребом неадекватних ложишта у индивидуалним домаћинствима.

О спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој у 2021. години, урађен је и правилник, а о потребној документацији грађани се могу информисати на огласној табли Општинске управе или званичном Сајту општине Прибој.

Конкурс траје месец дана, до 21.јула, а након тога, Комисија ће изаћи на терен и проверавати поднету документацију, односно утврђивати чињенично стање и потом објавити ранг листу подносиоца пријава. Индивидуална домаћинства којима буде одобрена субвенција, сами набављају поменуте котлове, комисија то опет проверава на терену и тек се онда реализује предвиђена мера субвенционисања.

Планирано је да се субвенционисана замена индивидуалних ложишта реализује до 15.октобра, односно до почетка нове грејне сезоне.