Вести

Општини Прибој за реконструкцију фискултурне сале Спортског центра 10 милиона динара

На основу Решења о одобрењу годишњих програма, односно пројеката изградње, одржавања и опремања објеката спортске инфраструктуре, Министарство омладине и спорта, одобрило је општини Прибој 10 милиона динара, за пројекат "Реконструкција фискултурне сале УФК Спортски центар Прибој".

Ради се о програму министарства, којим се финансирају пројекти општег интереса у области спорта, кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката који су од значаја за развој спорта на целом подручју Републике Србије, истовремено водећи се рачуна о регионалној покривености и степену развоја спортске инфраструктуре у јединицама локалне самоуправе.