Вести

Општина у потрази за идејним решењем градског трга у Прибоју

Како би се решио дугогодишњи проблем, непостојања градског трга и неуређене градске целине, у самом центру новог дела града, Општина Прибој и Инжењерска комора Србије, расписали су Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју.

Полазна основа за расписивање Конкурса је дефинисање урбанистичког решења у циљу урбане обнове простора ужег центра, којим се унапређује амбијентална вредност кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката или замена постојећег градитељског фонда новим објектима, са акцентом на формирање јавних површина, поштујући принципе одрживог урбаног развоја.

Циљ конкурса је да се изабере квалитетно урбанистичко–архитектонско решење центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, које ће функционално и амбијентално унапредити простор у препознатљив део насеља кроз преобликовање и уређење јавних површина, чиме ће се повећати атрактивност центра насеља за различите групе корисника. Награђена решења служиће као основ за даљу разраду планске и техничке документације.

Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, као и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из наведених области.

У нади да ће се доћи до најлепшег и најбољег решења, рок за предају радова је до 07.06. (понедељак) 2021. године.

Конкурсна документација се може преузети на линку http://priboj.rs/konkurs_2021.zip